Het meten van aerosolen

GLOBE aerosolen metingen, mits je het meetprotocol uit de aerosolen module van GLOBE Nederland volgt, zijn altijd welkom! Dat voorop gezegd.

Opm.: deze instructies zijn gebaseerd op het gebruik van het oude "Globe kastje" maar gelden evengoed voor een moderne Calitoo zonfotometer.

Meetinstructies

De belangrijkste meetinstructies die we je vragen te volgen zijn:

*

Meet bij een heldere dag met weinig of geen bewolking (in geen geval wolken nabij en voor de zon.

Tip: bekijk de laatste weer- en bewolkingsverwachtingen.

*

Doe 3 tot 5 opeenvolgende metingen van het directe zonlicht voor beiden het groene én het rode meetkanaal.

Belangrijk: let er hierbij op dat je de zonfotometer goed naar de zon richt, zonder dat je zelf in de zon kijkt.

*

Noteer voor iedere afzonderlijke meting het maximale voltage en het tijdstip (lokale tijd en liefst ook in de wereldwijde afgesproken UTC tijdnotatie) waarop je gemeten hebt.

Tip: klik hier voor het omrekenen van de lokale Nederlandse tijd naar UTC.

Noteer verder nog voor iedere set van 3 tot 5 metingen:

* Meteorologische informatie (temperatuur, helderheid lucht, bewolking).
*

Bijzondere extra informatie die je nog mee kan geven, waarvan je denkt dat het belangrijk is voor de meting.

Wil je meer uitleg of zien hoe je de zonfotometer zelf gebruikt? Wil je bijvoorbeeld zien hoe je de zonfotometer goed naar de zon richt? 

GLOBE Aerosol meetinstructies

GLOBE Aerosolen meetinstructies -- samenvatting (PNG)

GLOBE Aerosol training

GLOBE Aerosolen meetinstructies -- training presentatie (PDF)

GLOBE Movie screenshot

GLOBE Aerosolen meetinstructies -- introductiefilm (in het Engels)

Meettijdstip en satelliet overvliegtijden

Metingen gedaan tussen 10.00 en 16.00 uur (lokale Nederlandse zomertijd) zijn voor ons het meest waardevol om twee redenen: de stand van de zon en de overvliegtijd van satellieten met instrumenten die ook metingen aan aerosolen meten, zoals bijvoorbeeld TROPOMI, OMI, MODIS Terra/Aqua en de GOME-2 instrumenten. (Voor een animatie van NASA aardobservatie satelliten kijk hier.)

Waarom precies? Tussen 10.00 en 16.00h staat de zon het hoogst aan de hemel waardoor je een kwalitatief betere meting van de aerosol optische dikte (AOD) kunt doen. Dit geldt voor metingen aan de grond met de GLOBE zonfotometer en professionele zonfotometers, maar ook voor satellietwaarnemingen. Satellietinstrumenten OMI (aan boord van de AURA satelliet), MODIS (aan boord van Terra en Aqua) en GOME-2 (aan boord van de MetOp-A en -B satellieten) passeren ook in dit tijdsvak over Nederland.

Wanneer waarnemingen met de GLOBE zonfotometer min of meer gelijktijdig worden gedaan met die van een overvliegend satellietinstrument kunnen wij, en ook jij, de metingen het best vergelijken en gebruiken. Maar het is niet noodzakelijk dat de GLOBE metingen op precies hetzelfde tijdstip zijn als de satellietmetingen. Meten als het weer het toelaat, dat is eigenlijk het devies, en eventueel meerdere keren op een dag, zodat ook de variatie door de dag heen van de AOD te zien is.

Zelf berekenen wanneer een van deze satellieten precies overvliegt, zodat een zo exact mogelijke vergelijking kan worden gemaakt? Kijk dan hier.