Globe Educatieprojecten

GLOBE is een wereldwijd educatieprogramma onder de naam The GLOBE Program, dat scholieren actief betrekt bij klimaatwetenschappelijk onderzoek. Binnen GLOBE Nederland is dit programma verankerd in het Nederlandse basis- en middelbare school onderwijs in speciaal daarvoor ontwikkelde lesmodulen.

In het verleden heeft het KNMI bijgedragen aan GLOBE Nederland middels lesmodulen voor de volgende onderwerpen:

 *  GLOBE Aerosolen

 *  GLOBE Weer en Klimaat

Op deze pagina's is enige achtergrond informatie hierover te vinden.

Voor actuele activiteiten, informatie, lesmodulen en aanmelding verwijzen we graag naar de website van GLOBE Nederland.

Achtergrondinformatie

Informatie over allerlei onderwerpen op het gebied van weer, klimaat en seismologie Kennis en uitleg pagina van het KNMI, o.a. middels dossiers over:

 *  Klimaat van Nederland

 *  Klimaatverandering & broeikaseffect

 *  Luchtkwaliteit & aerosolen

 *  Meten vanuit de ruimte