GLOBE Aerosolen

Het GLOBE Aerosolen Project is een educatieproject van GLOBE Nederland. Het brengt

 *  beta-educatie

 *  wetenschappelijk onderzoek: klimaatverandering en luchtkwaliteit

 *  Nederlands ruimtevaartonderzoek: aardobservatie

bij elkaar door middelbare scholen actief te laten deelnemen in klimaatwetenschappelijk onderzoek naar aerosolen, kleine stof- en vloeistofdeeltjes die rondzweven in onze atmosfeer.

Deze pagina's geven achtergrondinformatie over:

KNMI bijdrage

De taak van het KNMI in deze is op dit moment beperkt tot ondersteuning in het geval van wetenschappelijke vragen en de uitleen van de "Globe kastjes", de oude zonfotometers (op zijn die allemaal uitgeleend). Voor meer informatie en aanmelding verwijzen we graag naar GLOBE Nederland.

Het verzoek aan scholen die overstappen van het "Globe kastje" op de Calitoo zonfotometer is om het "Globe kastje" terug te sturen aan het KNMI (adres: KNMI, t.a.v. Dr. Jos van Geffen, Postbus 201, 3730 AE De Bilt).