Calitoo zonfotometer

De Calitoo is een nieuwe generatie zonfotometer voor het meten van de aerosol optische dikte (AOD), de opvolger van het bekende, oude "Globe kastje". De Calitoo heeft veel voordelen, met name: directe bepaling van de AOD in drie kanalen, stabielere resultaten, handigere bediening, slaat intern metingen op die met een PC uit te lezen zijn. Calitoo metingen kunnen ook ingevoerd worden op de GLOBE website. 

Calitoo zonfotometer
Image: www.calitoo.fr
Een Calitoo zonfotometer.

Net als met het oude "Globe kastje" meet de Calitoo zonfotometer het directe zonlicht, en de Calitoo moet dus ook op de zon gericht worden.

*** Kijk daarbij zelf nooit recht in de zon! ***

Voordelen van de Calitoo zonfotometer

De Calitoo heeft een aantal grote voordelen boven het oude "Globe kastje", samengevat in de volgende tabel.

Het feit dat de Calitoo zijn eigen plaatsbepaling doet (middels een GPS ontvanger) maakt dat de Calitoo makkelijk op verschillende plaatsen gebruikt kan worden. Meer hierover verderop bij een voorbeeld.

Specificaties Calitoo en oude Globe zonfotometers
Calitoo Oude kastjes
kanalen blauw, groen, rood
(465, 540, 619 nm)
groen, rood
(505, 625 nm)
bepaald direct AOD ja nee
plaats- & tijdsbepaling ja nee
interne calibratie ja nee
interne dataopslag ja nee
uitlezen met PC ja nee
temperatuurmeter ja ja
luchtdrukmeter ja nee
calibratie temperatuur -20° C à +55° C circa 20° C

De Calitoo software voor het uitlezen van de data is beschikbaar voor Windows, Mac en Linux. Deze software is heel gebruikersvriendelijk en kan op een snelle manier de resultaten laten zien als een soort quick-look faciliteit. De software slaat de data op in een eenvoudig tekst bestand dat daarna verder verwerkt kan worden, bijv. met Excel; zie hieronder bij een voorbeeld.

De Calitoo software maakt het ook mogelijk een verbeterde calibratie uit te voeren, maar dat voert waarschijnlijk te ver voor GLOBE scholen.

Verdere infromatie

De volgende links (die ook bovenaan deze pagina staan) geven meer informatie over metingen met de Calitoo zonfotometer en invoer van gegevens op de GLOBE website:

 *  Meten met de Calitoo zonfotometer

 *  Voorbeeld van Calitoo metingen

 *  Download AERONET aerosol data

 *  Calitoo metingen & de GLOBE website

 *  Geolocatie van de Calitoo meetingen

 *  Calitoo data problemen

Een Calitoo zonfotometer aanschaffen

De Calitoo is een zonfotometer die gemaakt wordt in Frankrijk door het bedrijf Tenum, in samenwerking met o.a. CNES and GLOBE; zie de Calitoo website, waar ook de handleiding (in Engels en Frans) en de software voor het uitlezen van de Calitoo te vinden is.

Het oude "Globe kastje" werd aan GLOBE scholen ter beschikking gesteld via het KNMI. Met de Calitoo is dat niet het geval. Een school die een Calitoo zonfotometer wil gaan gebruiken zal deze zelf moeten bestellen via de Calitoo website, waarbij het goed is als het GLOBE lidmaatschap vermeld wordt.

Globe zonfotometer
Voorbeelden van de oude "Globe kastjes".

Het verzoek aan scholen die overstappen van het "Globe kastje" op de Calitoo zonfotometer is om het "Globe kastje" (zie afgebeelde voorbeelden) terug te sturen aan het KNMI (adres: KNMI, t.a.v. Dr. Jos van Geffen, Postbus 201, 3730 AE De Bilt).