Windsnelheidsverdelingen

Dit project is uitgevoerd in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Sinds 2010 wordt de Europese dosismaat Lden gehanteerd voor de berekening van de geluidsemissie door windturbines. Hiervoor heeft het KNMI de windsnelheidsverdelingen op verschillende hoogtes boven het maaiveld afgeleid apart voor de dag-, avond- en nachtperiode.

De windsnelheidsverdelingen zijn bepaald met behulp van KNMI weermodel HARMONIE op basis van een heranalyse van het weer over de periode 2004-2013. Hiermee is de wind berekend in rekenvakjes van 2.5x2.5 km en voor alle uren in deze 10-jarige periode.

Overzicht van de modellen die op het KNMI gebruikt worden
ECMWF model vs. HARMONIE model